Läkemedelsverket stänger Apotek Barkarbystaden

den 25 september 2019

Läkemedelsverket har beslutat att omedelbart stänga ett apotek i Barkarby på grund av omfattande brister i verksamheten. Vid en inspektion i augusti har myndigheten hittat brister vad gäller förvaring av läkemedel, hantering av recept, egenkontroll och dokumentation som alla apotek ska sköta.

Läkemedelsverket har den 24 september 2019 fattat beslut om att återkalla ett tillstånd för Apotek Barkarbystaden, Barkarbyvägen 44 B i Järfälla. Anledningen är omfattande brister i verksamheten, något som uppdagades vid en inspektion av apoteket i augusti 2019.

Apoteket har brutit mot flera av de grundläggande kraven för att få driva apotek. Bland annat saknas en fungerande egenkontroll, det finns omfattande brister i hanteringen av narkotikaklassade läkemedel och förvaringen av läkemedel.

- Reglerna för att få driva apotek syftar främst till att patienten får säkra och fungerande läkemedel, säger Martin Lindblom, gruppchef för apotekstillsynen vid Läkemedelsverket. Den här aktören har tydligt brutit mot en rad bestämmelser, så vårt beslut är välgrundat.

Vid inspektionen i augusti hittades även manipulerade recept som expedierats vid apoteket, och den läkemedelsansvarige har uppvisat bristande kunskaper och förståelse för gällande regelverk.

Den samlade bedömningen är att det föreligger sådana allvarliga och omfattande brister i verksamheten att det kan medföra risker för patientsäkerheten.

Beslutet innebär först och främst att ingen verksamhet får bedrivas vid det aktuella apoteket, med omedelbar verkan. Apoteket ska också vidta flera åtgärder för att säkerställa att patienter kan hämta ut läkemedel vid andra apotek samt kassera de läkemedel som finns i lagret. Tillståndet att bedriva öppenvårdsapotek upphör att gälla den 25 oktober 2019.

De patienter som har hämtat ut läkemedel vid det aktuella apoteket den senaste tiden är välkomna att kontakta Läkemedelsupplysningen för information om hur de bör agera.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies