Läkemedelsverket varnar för användning av hormonkrämen Progesterall

den 29 april 2019

Krämen Progesterall, som innehåller hormonet progesteron, får inte säljas i Sverige eftersom krämen inte är godkänd som läkemedel. Det är inte tillåtet att använda hormonet progesteron i kosmetiska produkter. Användning av produkten kan leda till menstruationsrubbningar, övergående nedsatt fertilitet och trötthet.

Krämen har sålts i flera webshopar i Sverige, men någon ansvarig importör finns inte. Läkemedelsverket har därför varit i kontakt med tillverkaren i USA, som försäkrat att de inte kommer sälja krämen till konsumenter i Sverige.

Läkemedelsverket har också under 2018 bedrivit tillsyn mot flera av webshoparna som i flera fall då upphört med försäljningen. I de fall försäljningen av Progesterall inte upphör, kan Läkemedelsverket komma att inleda ytterligare tillsynsärenden mot berörda säljare.

Läkemedelsverket bedömer att det är oklart om - och i vilken mån - progesteron tas upp genom huden, något som påstås i marknadsföringen. Det går därför inte att säkert bedöma vilka risker som användning av krämen skulle kunna medföra.

Om progesteron tas upp genom huden till blodet, skulle detta kunna leda till menstruationsrubbningar, övergående nedsatt fertilitet och trötthet. Läkemedelsverkets råd är att inte använda krämen och lämna tillbaka den till inköpsstället.

Om man upplever att krämen medfört medicinska problem, är Läkemedelsverkets råd att man tar kontakt med vården för råd.

 

Fakta om progesteron


Progesteron är ett hormon, som bildas i kvinnans äggstock direkt efter ägglossningen. Progesteron verkar på livmoderns slemhinna för att göra den mottaglig för ett befruktat ägg. Om ingen befruktning skett, upphör progesteronproduktionen och slemhinnan stöts bort – det vill säga en menstruation inträffar.

Progesteron och progesteronliknande läkemedel används både vid fertilitetsbefrämjande behandling och i syfte att hämma fertiliteten, till exempel i olika p-piller. Vid användning av östrogen mot klimakteriebesvär ges progesteronliknande läkemedel för att motverka överstimulering av livmoderns slemhinna.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

  • Elin Maria Bergsten, Utredare
    Telefon: 018- 17 46 58
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies