Kontaktlinsen 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism återkallas

den 29 oktober 2019

Tillverkaren Johnson & Johnson Vision Care, Inc., återkallar endagslinsen 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism efter att främmande partiklar hittats på kontaktlinsens yta eller i blisterförpackningens vätska. Återkallandet gäller tre tillverkningsserier av kontaktlinsen. Användare uppmanas sluta använda produkten.

Återkallandet gäller följande tillverkningsserier; 395749, 395750 och 395751. Serietillverkningsnumret (Lot) finns på förpackningen och på varje enskild förpackad lins.

De främmande partiklar som hittats riskerar att ge ögonirritation och att nöta på hornhinnan. Läkemedelsverket har inte fått in några rapporter om skador till följd av användning av linserna, men rekommenderar alla användare att sluta använda produkten.

Konsumenter som upplever problem vid användning av kontaktlinser uppmanas att kontakta vården. Det är även viktigt att kontakta försäljningsstället för att de ska kunna rapportera eventuella produktproblem vidare till tillverkare.

De som har kontaktlinser av de aktuella tillverkningsserierna hemma kan kontakta inköpsstället för vidare information om vad man ska göra med sina linser.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Johnson & Johnson Vision Kundservice
020-160 56 63

Presskontakt Läkemedelsverket
018-18 36 25
E-post: press@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies