Läkemedlet Arzerra har avregistrerats

den 14 mars 2019

Europeiska kommissionen har fattat beslut om avregistrering av läkemedlet Arzerra (ofatumumab) på begäran av läkemedelsföretaget. Beslutet gäller från och med 2019-02-28.

Alternativ

Det finns inga andra godkända läkemedel kvar i Sverige inom ATC – kodsgruppen L01XC10 – Ofatumumab, men andra antikroppar riktade mot CD20 finns tillgängliga.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Tel (växeln): 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies