Läkemedlet Nitroglycerin Meda avregistreras

den 24 januari 2019

Läkemedlet Nitroglycerin Meda (glyceryltrinitrat, resoriblett sublingual 0,25 mg och 0,5 mg) kommer att avregistreras 2019-06-30 i Sverige på begäran av läkemedelsföretaget. Det finns andra alternativa läkemedel att tillgå. Om man behandlas med Nitroglycerin resoriblett ska man kontakta sin behandlade läkare för alternativ.

Alternativ

Det finns ingen annat godkänd sublingual tablett i Sverige som innehåller glyceryltrinitrat men snabbverkande nitroglycerinspray eller buckaltabletter finns tillgängliga som alternativ behandlingsform. Patienter som för tillfället står på Nitroglycerin resoriblett bör kontakta behandlande läkare för alternativ behandling.

I de fall behovet inte kan tillgodoses av andra godkända läkemedel finns möjlighet att ansöka om licens för läkemedel godkända i andra länder. Förskrivare kan då skapa en motivering via licenssystemet KLAS som finns på eHälsomyndighetens webbplats. För att få information om vilka läkemedel som går att beställa bör förskrivare kontakta ett apotek innan val av läkemedel görs. Apoteket skickar sedan licensansökan till Läkemedelsverket.
Länk till Läkemedelsverkets information om licens finns under relaterad information till höger.Om

 

Om läkemedlet

Nitroglycerin resoriblett innehåller glyceryltrinitrat som är ett så kallat kärlvidgande medel. Dessa läkemedel används bland annat för behandling av akut angina pectoris. Glyceryltrinitrat kan även användas i förebyggande syfte, till exempel omedelbart före en fysisk ansträngning, vid emotionell stress eller vid kyla, tillstånd som man erfarenhetsmässigt vet kan utlösa angina pectoris.
 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Växel 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies