Leverans av Lithionit (litium) väntas idag

den 5 juli 2019

Läkemedlet Lithionit är restnoterat. Läkemedelsverket har varit i kontakt med tillverkaren som meddelar att 6100 förpackningar kommer att levereras till Sverige under fredag 5 juli. Ytterligare 24 000 förpackningar kommer enligt företaget att levereras fredag 12 juli.

Lithionit innehåller den aktiva substansen litium och verkar förebyggande mot både maniska (onormal upprymdhet) och depressiva (uttalad nedstämdhet) faser hos patienter med bipolär sjukdom.

Att ett läkemedel är restnoterat innebär att det är slut för leverans hos tillverkare eller distributör. Det kan fortfarande finnas att köpa på apotek. Lagerstatus för läkemedel på apotek finns att läsa på fass.se.

Litium är ett läkemedel som behandlar en allvarlig sjukdom och som kräver lång in- och utsättning. Därför bedömer Läkemedelsverket att situationen är allvarlig. Myndigheten arbetar på olika sätt, bland annat med beslut om dispenser (för att tillåta försäljning av läkemedel med utländsk märkning och bipacksedel) och licenser (på patient- eller kliniknivå), för att patienter inte ska stå utan läkemedel.

Patienter som riskerar att stå utan läkemedel uppmanas att ta kontakt med sin vårdgivare.

 

Mer information

Vad är en restnotering? www.lakemedelsverket.se/rest

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

För frågor från journalister, presskontakt 018 - 18 36 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies