Medarbetare på Läkemedelsverket tar över ordförandeposten i Europafarmakopékommissonen

den 20 mars 2019

Torbjörn Arvidsson, ämnesområdesutvecklare vid Läkemedelsverket, tar över ordförandeposten i Europafarmakopékommissionen, beslutande organ för texter i Europafarmakopén. Det beslutade kommissionen vid ett möte igår.

Europafarmakopén innehåller bindande kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedelspreparat. Syftet är att främja folkhälsan genom gemensamma standarder för kvaliteten på läkemedel och deras komponenter. Dessutom möjliggör dessa standarder fri rörlighet för läkemedel inom och utom Europa. Europafarmakopén används av läkemedelsindustrin, apotek, akademi och av myndigheter som ansvarar för läkemedelskontroll.

Torbjörn Arvidsson ny ordförande i Europafarmakopékommissionen– Jag ser fram emot att aktivt bidra till att Europafarmakopéns texter är relevanta både från ett regulatoriskt och vetenskapligt perspektiv. Det är ett spännande arbete där industri, akademi och läkemedelsmyndigheter i samverkan tar fram texterna,  säger Torbjörn Arvidsson.

Ordförande valdes för en treårs period med start juni 2019. Torbjörn Arvidsson har mer än 15 års erfarenhet av arbete inom Europafarmakopén som medlem i och ansvarig för svenska delegationen i Europafarmakopé-kommissionen, som expert i expertgrupper samt ordförande för en av dessa ( 10A) sedan 2013. De senaste tre åren har Torbjörn varit 1:a vice ordförande för Europafarmakopékommissionen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies