Nio nya ämnen blir narkotika

den 31 oktober 2019

I november 2019 träder beslut om narkotikaklassning av nio nya ämnen utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

I enlighet med beslut fattade av FN:s narkotikakommission (Commission on Narcotic Drugs) om att föra in nya ämnen i 1971 års psykotropkonvention blir följande ämnen narkotika i Sverige från och med den 19 november 2019:

  • FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)
  • CUMYL-4CN-BINACA
  • ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)
  • N-etylnorpentylon (Efylon)

Samtliga ämnen har tidigare varit reglerade som hälsofarliga varor i Sverige genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att de nya besluten träder ikraft, kommer ämnena inte längre att regleras som hälsofarliga varor utan blir istället narkotika i Sverige.

Dessutom har svenska regeringen, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att följande ämnen ska klassas som narkotika från och med 12 november 2019 (SFS 2019:611):

  • 5-IAI
  • N-metyl-2AI
  • Dimetokain
  • MDMB-CHMINACA
  • Alfa-POP

Ämnena förs in i förteckning I

Inget av ämnena används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:23).

Ändringen innebär att det från och med den 12 respektive 19 november 2019 krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut samtliga ovanstående ämnen. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Uppgift om internationell förteckning förs in för ADB-FUBINACA

FN:s narkotikakommission har även beslutat att föra in ADB-FUBINACA i 1971 års psykotropkonvention. ADB-FUBINACA är redan narkotika i Sverige och LVFS 2011:10 uppdateras därför med uppgift om internationell förteckning. I praktiken innebär ändringen framför allt att företag med tillstånd att föra in narkotika i Sverige ska inkludera uppgift om införsel eller utförsel av ADB-FUBINACA i sin kvartalsredovisning till Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karolina Rosell, utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
Tel (via växeln): 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies