Nya behandlingsmetoder för psoriasis och psoriasisartrit

den 12 juni 2019

I Sverige beräknas uppemot 300 000 individer ha psoriasis, en kronisk sjukdom som kan innebära ett stort lidande för den enskilde individen. Flera nya behandlingsmetoder har tillkommit under de senaste åren vilka lyfts fram i en ny behandlingsrekommendation från Läkemedelsverket.

Behandlingsrekommendation psoriasis psoriasisartrit

Några av rekommendationerna som lyfts fram i den nya behandlingsrekommendationen är:

  • Vid mild psoriasis rekommenderas i första hand applicering av läkemedel direkt på huden.
  • Vid måttlig psoriasis kan man prova att lägga till ljusbehandling med smalbands- UVB. Man kan också hos vuxna och barn överväga en systemisk behandling där läkemedlet kommer in i blodomloppet (exempelvis tabletter).
  • Vid svår psoriasis ska systemisk behandling övervägas hos vuxna och barn.

Sjukdomen är en kronisk systemsjukdom. Flera nya behandlingsmetoder har tillkommit under de senaste åren. Utvecklingen av behandling av psoriasis sker inom flera områden. Inte minst när det gäller biologiska läkemedel som tar en större plats i förskrivarens arsenal mot sjukdom. Även nya biosimilarer kan ytterligare bidra till att öka tillgängligheten till behandling.


I november 2018 anordnade Läkemedelsverket ett expertmöte om psoriasis och psoriasisartrit för att uppdatera tidigare rekommendationer från 2011. Som ett resultat av det arbetet har de nya behandlingsrekommendationerna tagits fram som stöd vid val och utformning av läkemedelsbehandling.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

  • Brita Sjöström, projektledare, Läkemedelsverket
    Telefon: 018-17 47 49
  • Läkemedelsverkets pressfunktion, 
    Telefon: 018-18 36 25 eller press@lakemedelsverket.se.
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies