Nytt nummer av Information från Läkemedelsverket ute nu

den 27 november 2019

Nummer tre av Information från Läkemedelsverket upptas till stor del av behandlingsrekommendationerna för behandling av epilepsi och huvudlöss.

Omslaget av Information från Läkemedelsverket nr 3 2019I Sverige finns mellan 60 000 och 70 000 personer med epilepsi, varav drygt 10 000 är barn. Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer innehåller uppdaterad kunskap om terapival och skärpt säkerhetsinformation för användning av läkemedelssubstansen valproat

Vid huvudlöss är det viktigt med korrekt diagnostik, information till berörda, kontaktspårning och uppföljning. Konstaterat angrepp av huvudlöss behandlas med medicinteknisk produkt som innehåller dimetikon.

I tidningen finns även säkerhetsnotiser och monografier som tidigare publicerats i Läkemedelsverkets nyhetsbrev och på webbplatsen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies