Över två miljoner läkemedelsreturer från apotek

den 11 februari 2019

Sammanlagt 2 268 000 förpackningar av receptbelagda läkemedel returnerades från apoteken under de två senaste åren. Det visar en sammanställning som Läkemedelsverket gjort av returdata från de tre största distributörerna av läkemedel till apotek.

Läkemedelsverkets sammanställning av returdata från de tre största distributörerna av läkemedel till apotek visar att antalet returnerade förpackningar av receptbelagda läkemedel från apotek är 947 000 stycken till ett försäljningsvärde av 486 miljoner kronor under 2017. Motsvarande värden för 2018 var 1 321 000 förpackningar till ett värde av 599 miljoner kronor.

Ungefär två tredjedelar av läkemedelsförpackningarna returneras pga. utgången eller för kort hållbarhetstid. Felbeställningar av apotek och felleverans av distributören utgör drygt en tiondel vardera.

Läkemedelverket har inga uppgifter om vilka returnerade läkemedel som kunnat återföras i säljbart lager och därmed kunnat användas av en konsument alternativt destruerats i och med returen.

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att följa utvecklingen avseende rätt till retur av receptbelagda läkemedel för apotek. Första steget i planen är rapporten uppföljning och redovisning av historisk data för år 2017 och 2018.

Uppföljningen och redovisningen av returer av receptbelagda läkemedel kommer fortsatt att redovisas av Läkemedelsverket till Socialdepartementet i februari 2020 och 2021.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Emil Schwan, Läkemedelsinspektör, tel 018 17 47 02

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies