Produkter för parenteral nutrition till för tidigt födda kräver ljusskydd

den 2 september 2019

Ljusexponering av parenteral nutrition kan leda till allvarliga biverkningar hos för tidigt födda spädbarn. Under administrering till nyfödda och barn under 2 år ska därför lösningar för parenteral nutrition som innehåller aminosyror och/eller lipider skyddas från ljus. Det gäller både behållare och infusionsaggregat.

För att informera om dessa risker har ett brev skickats till hälso- och sjukvården, DHPC publicerat 2019-09-02.

DHPC innehåller Viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets pressfunktion
Telefon: 018- 18 36 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies