Regeringen narkotikaklassar åtta nya substanser

den 1 april 2019

Den 5 april 2019 träder beslut om narkotikaklassning av åtta nya substanser ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Svenska regeringen har, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att följande ämnen ska klassas som narkotika från och med 5 april 2019 (SFS 2019:107):

  • 3-klorometkatinon (3-CMC)
  • 4-klorometkatinon (4-CMC)
  • bk-2C-B
  • ADB-FUBINACA
  • FUB-144
  • THJ-2201
  • cyklopentylfentanyl
  • valerylfentanyl

Substanserna har tidigare varit reglerade som hälsofarliga varor i Sverige genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att de nya besluten träder ikraft, kommer substanserna inte längre att regleras som hälsofarliga varor utan blir istället narkotika i Sverige.

Substanserna förs in i förteckning I

Ingen av substanserna används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:7).

Ändringen innebär att det från och med den 5 april krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut samtliga ovanstående substanser. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Karolina Rosell
Utredare

Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika

018-17 46 00 (växel)

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies