Regeringen narkotikaklassar fyra nya substanser

den 30 juli 2019

Den 6 augusti 2019 träder beslut om narkotikaklassning av fyra nya substanser utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna. Samtidigt kommer föreskriften att uppdateras med internationell förteckning för fyra redan listade ämnen.

Regeringen har, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att följande ämnen ska klassas som narkotika från och med den 6 augusti 2019 (SFS 2019:553):

  • 2-aminoindan
  • 4-metyl-alfa-PiHP
  • BMDP
  • 1P-LSD

Substansen 1P-LSD har tidigare varit reglerad som hälsofarlig vara i Sverige genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att det nya beslutet träder ikraft, kommer substansen inte längre att regleras som hälsofarlig vara utan blir istället narkotika i Sverige.

Substanserna förs in i förteckning I

Ingen av substanserna används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:18).

Ändringen innebär att det från och med den 6 augusti 2019 krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut samtliga ovanstående substanser. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

Ytterligare fyra substanser får internationell förteckning

Den 23 maj 2019 trädde beslut i kraft om att ta upp följande fyra ämnen i 1961 års llmänna narkotikakonvention:

  • 4-fluorobutyrfentanyl
  • 2-fluorofentanyl
  • metoxiacetylfentanyl
  • cyklopropylfentanyl

Ämnena är sedan tidigare narkotika i Sverige. Med anledning av att ämnena tas upp i 1961 års allmänna narkotikakonvention kommer Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:18) att uppdateras med deras internationella förteckning och ytterligare synonyma namn. Ändringen påverkar inte kraven på tillstånd för hantering.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Carolina Birgner
Utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
018-174600 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies