Regeringen narkotikaklassar tio nya substanser

den 25 juni 2019

Den 2 juli 2019 träder beslut om narkotikaklassning av tio nya substanser utan medicinsk användning ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Regeringen har, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att följande ämnen ska klassas som narkotika från och med 2 juli 2019 (SFS 2019:331):

  • Dimetylon
  • Dipentylon
  • 4-HO-DIPT
  • 5-HO-DMT
  • 5-MeO-DET
  • 5-MeO-MALT
  • 5-MeO-NIPT
  • DIPT
  • MIPT
  • 2-metyl-AP-237

Substansen 4-HO-DIPT har tidigare varit reglerad som hälsofarlig vara i Sverige genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att det nya beslutet träder ikraft, kommer substansen inte längre att regleras som hälsofarlig vara utan blir istället narkotika i Sverige.

Substanserna förs in i förteckning I

Ingen av substanserna används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:16).

Ändringen innebär att det från och med den 2 juli krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut samtliga ovanstående substanser. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Karolina Rosell, utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
Tel (växeln): 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies