Regeringen narkotikaklassar två nya substanser

den 15 mars 2019

Den 22 mars 2019 träder beslut om narkotikaklassning av två nya substanser ikraft. Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika har uppdaterats i enlighet med ändringarna.

Regeringen har, efter förslag av Folkhälsomyndigheten, beslutat att 4-fluorobutyrfentanyl (4F-BF) och 4-metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) ska klassas som narkotika från och med 22 mars 2019 (SFS 2019:24).

Substanserna har tidigare varit reglerade som hälsofarliga varor i Sverige genom förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I samband med att de nya besluten träder ikraft, kommer substanserna inte längre att regleras som hälsofarliga varor utan blir istället narkotika i Sverige.

Substanserna förs in i förteckning I

Ingen av substanserna används för medicinska ändamål. De har därför tagits in i förteckning I i Läkemedelsverkets föreskrifter om förteckningar över narkotika (HSLF-FS 2019:5).

Ändringen innebär att det från och med den 22 mars krävs tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut samtliga ovanstående substanser. Även för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Carolina Birgner, utredare
Enheten för kosmetika, läkemedelsprodukter och narkotika
Tel (växel): 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies