Risk för medicineringsfel med Onivyde (liposomalt irinotekan)

den 5 december 2019

Ett nytt sätt att ange styrka och beräkna dos för Onivyde (liposomalt irinotekan) kan leda till medicineringsfel. Här ges viktig information till förskrivare, apotekspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal om hur säkerhetsrisker kan minskas.

Onivyde är godkänt för kombinationsbehandling av cancer i bukspottkörteln hos vuxna patienter som progredierat under eller efter en gemcitabinbaserad behandling.

Servier Sverige AB i samråd med den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket informerar om detta i ett brev skickat till hälso- och sjukvården, DHPC (2019-12-02).

DHPC innehåller ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets pressavdelning
Telefon: 018-18 36 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies