Risk för minskad effekt vid felaktig hantering av depåläkemedel med leuprorelin

den 17 juni 2019

Vid felaktig hantering av depåläkemedel som innehåller leuprorelin finns risk att att patienten inte får tillräcklig mängd läkemedel och därmed minskad effekt av behandlingen. Läkemedel med leuprorelin används vid behandling av prostatacancer, bröstcancer och för att påverka det kvinnliga reproduktionssystemet. Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har påbörjat en granskning för att se över tillgänglig dokumentation och besluta om eventuella åtgärder.

Rapporter har visat på minskad behandlingseffekt vid felaktig hantering under förberedelse och administrering av läkemedel som innehåller leuprorelin. EMA har därför startat en granskning av leuprorelin i depåberedning, det vill säga när läkemedlet injiceras under huden eller i en muskel och sedan frisätter den aktiva substansen långsamt under en längre tid. Granskningen omfattar alla typer av depåberedningar, så väl implantat som pulver och vätska till injektionsvätska, som frisätter läkemedel under en till sex månader.

Flera av dessa depåberedningar kräver komplexa steg för att förbereda injektionen. Fel vid hanteringen av dessa produkter har enligt rapporterna inneburit problem såsom läckage från sprutan eller att implantatet inte lämnat sprutan på korrekt sätt.

EMA:s säkerhetskommitté PRAC kommer nu att utvärdera alla tillgängliga data och avgöra om åtgärder krävs för att säkerställa att läkemedlen förbereds och administreras på ett korrekt sätt.

Under tiden som granskningen pågår bör hälso- och sjukvårdspersonal noggrant följa hanteringsinstruktionerna som gäller för läkemedel med leuprorelin.

Läkemedel med leuprorelin finns också tillgängliga som dagliga injektionsberedningar, men då felaktig hantering inte har rapporterats för dessa produkter omfattas de inte av EMA:s granskning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies