Risk för missbildning vid användning av ondansetron under graviditetens första del

den 27 september 2019

Ondansetron är ett läkemedel mot illamående och kräkningar vid cancerbehandling eller operation. Utifrån nya data misstänks ondansetron orsaka en något ökad risk för missbildning om det tas under graviditetens första tre månader. Därför bör ondansetron inte användas under graviditetens första del. Kvinnor i fertil ålder bör överväga att använda preventivmedel vid behandling med ondansetron.

För att informera om dessa risker har ett brev skickats till hälso- och sjukvården, DHPC publicerat 2019-09-27.

DHPC innehåller viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets pressfunktion
Telefon: 018-18 36 25
E-post: press@lakemedelsverket.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies