Risk för neoplasi vid behandling med INCRELEX (mekasermin)

den 5 december 2019

Fall av godartade och maligna neoplasier har observerats hos barn och ungdomar behandlade med mekasermin. Restriktioner för användningen och utökad kontraindikation kommer därför att införas i produktinformationen.

INCRELEX innehåller mekasermin, en konstgjord insulinliknande tillväxtfaktor-1 (IGF-1), liknande den IGF-1 som tillverkas i kroppen. Läkemedlet används för att behandla barn och ungdomar som är mycket kortväxta för sin ålder på grund av primär IGF-1-brist.

Ipsen Pharma i samråd med den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket informerar om detta i ett brev skickat till hälso- och sjukvården, DHPC (2019-12-02).

DHPC innehåller ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets pressavdelning
Telefon: 018-18 36 25

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies