Riskvärdering, kunskapsdelning och anonymitet ska förbättra tillsynen av apotek

den 1 juli 2019

På uppdrag av regeringen utvecklar Läkemedelsverket löpande sin tillsyn av apoteken. Sedan 2016 har man bland annat tydliggjort kriterierna för den riskbaserade tillsynen, förbättrat kunskapsöverföring till apoteksaktörerna samt startat utveckling av en tjänst för att lättare kunna anmäla avvikelser på apotek anonymt.

Tillsynen av apotek finansieras via avgifter och bedrivs både genom inspektioner på plats och administrativ tillsyn. Syftet med tillsynen är att alla apotek ska följa gällande regelverk för att garantera kvalitet och säkerhet för patienten.

Apoteksmarknaden har utvecklats mycket sedan omregleringen genomfördes 2009. Främst har antalet apotek ökat med ca 40%, från drygt 900 till över 1400 apotek. Allt fler apoteksaktörer bedriver idag e-handel och utvecklar digitala tjänster för sina kunder.

- Vi bedömer att vår egen tillsyn och apotekens verksamhet överlag fungerar bra. Vid omregleringen 2009 gick vi från att ha tillsynsansvar över en enskild aktör till flera hundra på några år, säger Annika Babra, enhetschef vid Läkemedelsverket. Vi lär oss hela tiden nya saker, något som vi vill omsätta i utveckling av regelverk och en ständigt förbättrad tillsyn.

Myndighetens mål är att inspektera 10% av apoteken varje år. Utöver tillsynsinsatser håller Läkemedelsverket regelbundet dialog och utbildning för läkemedelsansvariga på apoteken. Här har man goda möjligheter att föra tillbaka lärdomar från tillsynsarbetet till aktörerna.

- Tillsynen av apoteken ska vara riskbaserad. Då gör den mesta möjliga nytta för patienten och är resurseffektiv, säger Annika Babra. Inom detta regeringsuppdrag har vi bland annat utvecklat kriterierna för hur vi riskbedömer olika verksamheter.

Läkemedelsverket har fått regeringens uppdrag att vidareutveckla tillsynen över apoteken, vilket har resulterat i en rad förändringar som redan har genomförts eller som ligger till grund för framtida tillsynsplanering;

  • Tillgängliggöra resultaten från tillsynen för att öka kunskapen hos alla aktörer och därmed förebygga upprepning av vanliga avvikelser.
  • Uppföljningen av tillsynen ska tillsammans med annan kunskapsinsamling ligga till grund för ett strukturerat, riskbaserat arbetssätt.
  • Göra det lättare att anmäla avvikelser anonymt.
  • Införliva utbildning och dialog med aktörerna, som en del i tillsynsarbetet.
  • Öka antalet inspektioner, med målet att årligen inspektera minst 10% av öppenvårdsapoteken.
  • Följa branschens utveckling inom främst e-handel och digitala tjänster.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Mer information

 

Kontakta oss

Läkemedelsverkets presskontakt
018-18 36 25

Annika Babra
Enhetschef, Apotek och receptfri detaljhandel
070-517 26 39

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies