Steriliseringsprodukten Essure tas bort från svenska marknaden

den 26 februari 2019

Essure ska inte längre användas för permanent sterilisering av kvinnor. Tillverkaren har i dialog med Läkemedelsverket beslutat att ta bort Essure från svenska marknaden.

De fåtal Essure steriliseringsset som nu finns kvar inom hälso- och sjukvården köps tillbaka av tillverkaren Bayer. Kvarvarande produkter ska inte användas. Sedan försäljningsstoppet 2017 finns det inte längre ersättande produkter att tillgå, vilket skulle kunna orsaka en ökad risk för komplikationer i vården.

Tillverkaren Bayer Pharma AG upphörde med försäljningen av Essure på den svenska marknaden den 3 augusti 2017. Då innebar åtgärden inget återkallande av produkter utan de lager som då fanns hos hälso- och sjukvården kunde användas. Företaget har påbörjat återköpsprocedurerna och räknar med att det i april 2019 inte finns kvar några Essure-produkter hos vårdgivare.

Information till hälso- och sjukvården

Bayer kommer inom kort att kontakta de kliniker som fortfarande har produkt kvar och informera om hur återköpet kommer att gå till.

Information till patienter

Patienter som har frågor relaterade till användning av Essure bör i första hand vända sig till hälso- och sjukvården eller ta kontakt med Bayer AB via telefon eller e-post – se kontaktinformation i höger marginal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

  • Ewa-Lena Hartman, Gruppchef, enheten för Medicinteknik

Telefon: 018-17 48 84

  • Läkemedelsverkets presstjänst

Telefon: 018-18 36 25

 

Relaterad information

  • Bayer AB

Telefon: 08-580 223 00

E-post: medinfo.scand@bayer.com

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies