Till användare av Emerade injektionspenna med adrenalinlösning: Större kraft kan behövas för aktivering av pennan

den 14 oktober 2019

Läkemedelsverket vill informera användare av Emerade förfylld injektionspenna med adrenalinlösning om att i sällsynta fall har pennan inte lösts ut på första försöket. Om detta händer ska ett nytt försök att aktivera den göras med större kraft. Emerade lösning för injektion används för behandling av svåra akuta allergiska reaktioner.

Emerade adrenalinpenna (autoinjektor) har i några fall reklamerats efter att den inte aktiverats vid användning. Tester har visat att pennorna kan behöva större kraft än förväntat för att aktiveras, dvs att nålen löses ut och innehållet injiceras i låret. Utredning av orsaker till detta pågår. Problemet berör Emerade 150/300/500 mikrogram lösning för injektion.

Till dig som använder Emerade adrenalinpenna

  • Om Emerade inte aktiveras skall ett nytt försök göras genom att pressa pennan med större kraft mot det avsedda injektionsstället på lårets utsida.
  • Patienter rekommenderas att alltid bära med sig mer än en adrenalinpenna. Detta i enlighet med de instruktioner som ges i bipacksedeln.
  • Kontakta din förskrivare om du har frågor kring ditt läkemedel.


Läkemedelsföretaget PharmaSwiss Ceska republika informerar i samråd med Läkemedelsverket om detta.

För att informera om dessa risker har ett brev skickats till hälso- och sjukvården, DHPC publicerat 2019-10-08. Brevet innehåller även patientinformation.

DHPC innehåller ny viktig säkerhetsinformation till hälso- och sjukvårdspersonal.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies