Uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika

den 5 mars 2019

Nu finns en uppdaterad version av broschyren Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård. Den ger stöd till sjukvårdspersonal i deras vardag och främjar en rationell användning av antibiotika.

Syftet är att ge stöd till en patientsäker handläggning av infektioner och  bromsa utvecklingen av fler antibiotikaresistenta bakterier.

– Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bland annat rätt användning av antibiotika i sjukvården. Därför hoppas vi att rekommendationerna ska komma till användning där den här typen av sjukdomar behandlas, säger Pia Bylund vid Läkemedelsverket.

Broschyren, som kallas regnbågsbroschyren, har tagits fram av Folkhälsomyndigheten, Nationell arbetsgrupp Strama och Läkemedelsverket. Den har funnits i flera upplagor i nio år och har under den tiden spridits av Stramagrupper i samband med utbildningsinsatser för en klok antibiotikaanvändning. Nu har den uppdaterats och fått nya kapitel.

Urinvägsinfektioner, sexuellt överförbara infektioner och lungsjukdomen kol (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) är exempel på avsnitt som är nya för utgåvan. Dessutom har informationen om vad som tyder på allvarlig infektion utökats till att omfatta även vuxna, och inte enbart barn som tidigare.

Broschyren innehåller bland annat avsnitt om öroninflammation, halsfluss, bihåleinflammation, lunginflammation, hud- och mjukdelsinfektion och andra infektioner som är vanliga bland patienter som söker sig till öppenvården.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

  • Pia Bylund, utredare, Läkemedel i Användning
    Telefon: 018- 17 82 13
 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies