13 nya ämnen narkotikaklassade

den 4 juli 2013

Regeringen har beslutat att Lisdexamfetamin och 12 andra ämnen ska klassas som narkotika.

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat (SFS 2013:523) att Lisdexamfetamin, som har medicinsk användning, blir narkotika från den 22 juli. Ämnet metaboliseras till dexamfetamin och har därför i likhet dexamfetamin tagits in i Läkemedelsverkets förteckning II över narkotika.

På förslag av Statens folkhälsoinstitut har regeringen beslutat (SFS 2013:640) att följande ämnen blir narkotika från den 1 augusti:
2-FMA, 3-FMA, 4-FMA, 2-fluoroamfetamin, 3-fluoroamfetamin, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, 25D-NBOMe, 25H-NBOMe, 25I-NBOMe, EAM-2201 och AH-7921.
Dessa säljs främst via Internet och gjorda omhändertaganden visar att missbruket av de 12 ämnena ökat. Ämnena används inte för medicinska ändamål och tas därför in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika.

Från den 22 juli respektive 1 augusti krävs det tillstånd från Läkemedelsverket för att till eller från Sverige föra in eller föra ut ovanstående ämnen eller läkemedel som innehåller lisdexamfetamin. Även för tillverkning, handel eller innehav för vetenskapligt ändamål, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika, krävs tillstånd.

För lisdexamfetamin blir dessutom de särskilda bestämmelserna om narkotiska läkemedel som finns bl.a. i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämning av läkemedel och teknisk sprit samt föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar tillämpliga.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Karin Jansson
Utredare
Läkemedelsverket
018 - 17 42 77

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies