Akutpreventivmedel med levonorgestrel har dålig effekt hos kvinnor som väger över 75 kg

den 26 november 2013

Kliniska studier har visat att effektiviteten för Norlevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Vid en vikt på 75 kg eller däröver var effektiviteten påtagligt sämre än hos kvinnor med lägre vikt. Hos kvinnor som vägde över 80 kg hade Norlevo ingen effekt jämfört med om behandling inte givits.* På marknaden finns även Postinor som också innehåller levonorgestrel och omfattas av denna information.

Uppdaterad 2013-11-26 16.28

Norlevo (levonorgestrel 1,5 mg) är godkänt för användning som akutpreventivmedel inom 72 timmar efter ett oskyddat samlag. Norlevo verkar genom att förhindra en förestående ägglossning.

Effektiviteten av Norlevo, dvs förmågan att förhindra en graviditet, är högre ju närmare det oskyddade samlaget som tabletterna tas. Sammantaget har studier visat att man med Norlevo kan förhindra mellan 52 och 85 procent av de graviditeter som annars skulle ha inträffat.

Studierna har värderats inom en europeisk procedur som avslutades i november och tillverkaren kommer att införa en varning i bipacksedeln om att Norlevo, på grund av begränsad effektivitet, inte kan rekommenderas som akutpreventivmedel till kvinnor som väger över 75 kg.

Andra akutpreventivmetoder

Det finns ett receptbelagt akutpreventivmedel (tablett ellaOne med substansen ulipristal acetat) med liknande verkningsmekanism som Norlevo, men med längre verkningstid.

En engångsdos av ellaOne kan tas upp till 120 timmar efter ett oskyddat samlag och ellaOne har i jämförande studier visat bättre effektivitet än Norlevo. Begränsade data vad gäller ellaOne tyder på att effektiviteten är bibehållen även vid högre vikt än 75-80 kg, men fler studier behövs.

En kopparspiral, insatt inom 120 timmar efter ett oskyddat samlag kan förhindra upp till 99 % av graviditeter som annars skulle ha inträffat, en effekt som inte bedöms avta med stigande vikt.

 

* Glasier A, Cameron ST, Blithe D, Scherrer B, Mathe H, Levy D, Gainer E, Ulmann A. Can we identify women at risk of pregnancy despite using emergency contraception? Data from randomized trials of ulipristal acetate and levonorgestrel. Contraception 84 (2011): 363-367. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21920190

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Produktinformation

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies