Arbete med förbättringar av Sök Läkemedelsfakta pågår

den 26 mars 2013

Igår påbörjades ett arbete med att förbättra visningen av produktresuméer (SmPC) och bipacksedlar (PL) i Läkemedelsverkets databas ”Sök Läkemedelsfakta” samt i listorna ”Humanläkemedel A-Ö” och ”Veterinära läkemedel A-Ö”.

Arbetet är inte klart och störningar kommer att förekomma idag och möjligen imorgon. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies