Bli inte blåst i julhandeln

den 22 november 2013

Om några dagar är det skyltsöndag och julhandeln startar på allvar. Handeln över nätet ökar stadigt och köprekord förväntas i år igen. Många upplever att det är smidigt och lätt att handla över nätet. Samtidigt är piratkopiering ett stort problem i den globala handeln och nätet är den vanligaste försäljningskanalen. Många konsumenter kan riskera att till jul få hem en piratkopierad produkt som är fel, ful och farlig.

Elektronik, leksaker, smink och märkeskläder är varor som ofta plagieras och säljs till attraktiva priser. Tänk på det här när du julhandlar på nätet:

  1. Ta reda på fakta om företaget.
    Är företagets namn, gatuadress, e-postadress, telefonnummer samt det land där företaget finns utsatta på webbplatsen? Kolla upp företaget med webbtjänsten Howard hos Konsument Europa eller via några internetsökningar. Läs på olika forum om andra konsumenters upplevelser av företaget.
  2. Läs igenom villkoren noga – vad accepterar du för köpevillkor?
  3. Avstå från köp där kvaliteten, priset eller försäljningsmetoden gör dig misstänksam. Är varan orimligt billig i jämförelse med priset i till exempel Sverige, så kan man anta att den inte är äkta.  Du kan även försöka kontakta rättighetshavaren för att kolla om det är en godkänd återförsäljare.
  4. Är totalpriset angivet inklusive porto-, expeditionsavgift och eventuella tullavgifter? Slutsumman kan annars bli högre än vad du trodde.
  5. Kontrollera vad som gäller ångerrätt, reklamationer och garantier.
  6. Läs den information som ges om själva produkten och kontrollera innehållsförteckning t.ex. vid köp av smink, hälsoprodukter och läkemedel.
  7. Spara alltid orderbekräftelse, kvitto och ta även skärmdumpar under köpet.

– När det gäller piratkopior finns det ingen som ansvarar för att varorna är säkra eller tillverkade på rätt sätt. Många gånger är det den organiserade brottsligheten som står bakom produktion, distribution och försäljning, säger Gunnar Larsson, Konsumentombudsman och Generaldirektör för Konsumentverket.

Nätverket mot piratkopiering
De statliga myndigheterna Patent- och registreringsverket, Bolagsverket, Konsumentverket/Konsument Europa, Läkemedelsverket, Polisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten har gemensamt enats om arbeta för att lyfta frågorna om piratkopiering.
 
Piratkopiering är ett problem som vuxit i takt med att handel med varor och tjänster internationaliserats. Handel över internet har bidragit men piratkopior förekommer även i den mer traditionella handeln. Frågan om piratkopior kan delas in i två huvudsakliga grupper av argument: dels frågor om produktsäkerhet, dels frågor om skyddet av rättigheter för den som utvecklat och/eller producerar varan eller tjänsten.
 
De deltagande myndigheterna har olika uppdrag och därmed olika utgångspunkter kring frågan, vilket är en viktig förutsättning för arbetet. Varje myndighet svarar därför enbart för sitt eget uppdrag. Nätverket har ett kompetenshöjande syfte för de delaktiga myndigheterna.

 

Vår gemensamma julhälsning är denna:

Julaftonskvällens stund är vår
vackraste höjdpunkt vart år
Då kommer farbror med fuskskägg på,
med gåvor till stora som små

Haken Max får i gåva
för klättring i fjäll, modell karbin,
kan absolut inte lova
att den klarar garantin.
Gjord i hast som kopia av pirat,
Kan den rämna raskare än snart.
Bergsäker stigning kan ta slut
när Max vid branten ska hänga ut.

Kära konsument - vad lär då detta?
vid klapp inför jul - köp äkta vara!
Låt ingen peng på piratsak sprätta
miljö, hälsa och liv vi spara.
Möt julaftonskväll med ljus i ditt sinne,
med ärlig handel i nära minne
Brottslighet av organiserad sort
vill vi från högtidernas helg ta bort.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Jolanda Girzl
enhetschef
Konsument Europa
054-19 40 52

Monika Johansson
utredare
Läkemedelsverket
018-17 42 13

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies