Brist på Calcium-Sandoz men ersättningsprodukt med annan styrka finns

den 26 april 2013

Marknadsförande företag har meddelat att en bristsituation för inj Calcium-Sandoz 9 mg/ml har uppstått. Ersättningsprodukt med annan styrka finns att tillgå som ex temporeberedning.

Marknadsförande företag för injektionsvätska Calcium-Sandoz, lösning 9 mg/ml, har meddelat Läkemedelsverket att svenska förpackningar tillfälligt är slut på grund av produktionsproblem. Företaget har av Läkemedelsverket fått dispens för att tillhandahålla ett antal finska förpackningar som levererats till ett antal sjukhusapotek i förra veckan. Ytterligare produkt finns för närvarande inte att tillgå vilket har meddelats sjukvård och apotek. Företaget uppger dock att man arbetar för att kunna hitta ersättningsprodukt och att svensk produkt förväntas att åter finnas tillgängligt i slutet av maj 2013.

Injektionsvätska Calcium-Sandoz, lösning 9 mg/ml är en injektionslösning främst för akuta sjukhussituationer och är indicerat för kalciumbrist vid försämrad resorption och rubbningar i ämnesomsättningen: tetanus, spasmofili, rakitis, osteoporos samt hypokalcemi vid njurinsufficiens.

I Sverige finns en liknande produkt i form av ex tempore-beredning, Kalcium APL, 0,45 mmol/ml att tillgå. Det bör observeras att kalciumkoncentrationen 0,45 mmol/ml enligt tillverkaren motsvarar 18 mg/ml. Denna högre koncentration måste beaktas vid doseringen. Kalcium APL innehåller kalciumkloridhydrat och får endast ges långsamt intravenöst. Vid injektion i mjukdelarna utanför blodkärlet (extravasalt) föreligger risk för nekros.

När det gäller användning vid förgiftningar kan ersättningspreparatet inte alltid anses likvärdigt. Kontakta Giftinformationscentralen för diskussion. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies