Brist på Pro-Epanutin

den 11 juli 2013

Produktionsstörningar medför att tillgängligheten för Pro-Epanutin inj/inf vätska kommer att vara begränsad från augusti-september fram till början/mitten av oktober 2013. Läkemedelsverket rekommenderar att alternativa läkemedel används i möjligaste mån då ersättningsprodukt saknas.

Marknadsförande företag har meddelat att Pro-Epanutin (fosfenytoin) koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning 75 mg/ml, 10 x 10 ml inte kommer att kunna tillhandahållas i Sverige från augusti-september fram till början/mitten på oktober 2013. Orsaken är produktionsstörningar.

Tänkbara behandlingsalternativ för vissa indikationer är natriumvalproat (Ergenyl pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 400 mg), levetiracetam (Keppra, koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml), Fenemal Recip injektionsvätska, lösning 200 mg/ml, Iktorivil® koncentrat och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning 1 mg/ml och Stesolid® novum Actavis Injektionsvätska, emulsion 5 mg/ml.

Pro-Epanutin används för att bryta status epilepticus av tonisk-klonisk (grand mal) typ, för att förebygga och behandla kramper som inträffar i samband med neurokirurgiska ingrepp och/eller skallskador, samt för att ersätta oralt fenytoin, när oral administrering ej är möjlig och/eller kontraindicerad.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies