E-cigaretter med nikotin är vanligtvis läkemedel

den 25 april 2013

E-cigaretter och påfyllandsvätskor är idag vanliga på den svenska marknaden. Läkemedelsverket får varje dag frågor om e-cigaretter och vill därför informera om att e-cigaretter med nikotin vanligtvis är läkemedel. Inga e-cigaretter och påfyllnadsvätskor innehållande nikotin är godkända läkemedel i Sverige i dagsläget.

Läkemedelsverket har fått in flera rapporter från kommuner och allmänhet om att vissa e-cigaretter och vätskor till e-cigaretter innehåller nikotin. Att sälja produkter som innehåller nikotin är förenat med särskilda lagar och regler.

Vad är en e-cigarett?

E-cigaretter, eller elektroniska cigaretter, består vanligtvis av en cigarettformad metallhylsa med en kammare som kan laddas med en vätska eller ampull. Vätskan innehåller olika lösningsmedel, smakämnen och ibland nikotin.

När man använder e-cigaretten ”glöder” den och vätskan bildar ånga. Ångan andas in, nikotinet tas upp i munnen och lungorna och går sedan ut i blodomloppet.

Varför kan e-cigaretter vara läkemedel?

Nikotin har en välkänd farmakologisk verkan i kroppen och det finns godkända läkemedel som innehåller nikotin. E-cigaretter, ampuller och påfyllnadsvätskor som innehåller nikotin bedöms ofta vara läkemedel och lyder då under läkemedelslagen.

I dag finns det inga e-cigaretter med nikotin som är godkända läkemedel i Sverige. Försäljning av e-cigaretter och vätskor med nikotin kan därför bryta mot läkemedelslagen eftersom läkemedel inte får säljas innan det godkänts eller registrerats.

E-cigaretter och påfyllnadsvätskor utan nikotin omfattas inte av läkemedelslagen.

Produkter som innehåller tobak, som t.ex. vanliga cigaretter och snus, omfattas inte av läkemedelslagstiftningen utan regleras av tobakslagstiftningen.

Lagar och regler för läkemedel
Läkemedelslagen (1992:859) innehåller de grundläggande bestämmelserna om läkemedelshantering i Sverige. Förenklat uttryckt innebär lagtexten att till läkemedel räknas:

• alla ämnen som påstås kunna användas för att behandla eller förebygga sjukdomar hos människor och djur samt
• alla ämnen som kan användas för att behandla sjukdomar hos människor och djur.

Ett läkemedel får enligt 5 § läkemedelslagen säljas först sedan det godkänts eller registrerats.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Marie Kerttu
Utredare
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018 17 42 03

registrator@mpa.se.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies