Fortsatt brist på Adrenalin

den 26 mars 2013

Som tidigare meddelats föreligger för närvarande en brist för injektion Adrenalin Mylan 1 mg/mL. På grund av stor beställningsvolym har nu även den föreslagna ersättningsprodukten Adrenalin Galenica Senese 1 mg/1 mL bristnoterats och Läkemedelsverket hänvisar därför till licensförskrivning av andra alternativa utländska godkända läkemedel.

Som meddelats 130308 har tillverkaren av Adrenalin Mylan 1 mg/mL informerat Läkemedelsverket om produktionsproblem som lett till brist på läkemedlet. På grund av ovanligt stora beställningar har nu även den föreslagna ersättningsprodukten Adrenalin Galenica Senese 1 mg/1 mL restnoterats sedan 130320. Marknadsförande läkemedelsföretag meddelar nu att ytterligare ersättningspreparat finns tillgängligt från och med 130321 för förskrivning på licens och att man informerat apoteken om detta.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies