Förväxlingsrisk mellan tabletter/kapslar och depottabletter med oxikodon

den 14 juni 2013

Läkemedelsverket vill informera om att oxikodonhydroklorid marknadsförs som kortverkande beredningar och depotberedningar med likartade läkemedelsnamn, vilket kan innebära risk för förväxling som kan ge allvarliga konsekvenser.

Problematiken och förväxlingsrisken verkar framför allt ha uppstått för Oxycodone Lannacher depottabletter och Oxycodone G.L. filmdragerade tabletter.

Vid förskrivning, receptexpedition och användning är det av största vikt att läkemedlen identifieras inte bara med namn utan också med såväl styrka som beredningsform för att särskilja produkterna. Förskrivarens indikation för behandling ska alltid anges, liksom en  doseringsanvisning som tydligt anger hur läkemedlet ska användas t.ex. 1 x 2 eller vid behov.

För att minska förväxlingsrisken i detta fall, till dess att möjliga åtgärder beträffande ändring av namn/förpackningsutseende hunnit genomföras, skulle förskrivarna, efter individuell bedömning av patienten, kunna välja en specifik produkt som patienten tidigare fått expedierat, är van vid och har fått information om, och sedan vid förskrivning ange att utbyte inte ska ske på apotek. Detta gäller för patienter med smärtlindringsbehov, som samtidigt behandlas med långverkande och kortverkande oxikodonpreparat.

Godkända oxikodonprodukter som för närvarande tillhandahålls i Sverige (130614)

Tablett/kapsel var 6:e - 4:e timme Depottablett var 12e timme
Oxycodone G.L. 5 mg, 10 mg filmdragerad e tabletter Oxycodone Lannacher 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg  
OxyNorm 5 mg, 10 mg, 20 mg kapslar Oxycodone Sandoz 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg  
  Oxycodone Teva 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg  
  OxyContin 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg

De berörda företagen har följt rådande regelverk, både med avseende på namngivningen av produkterna och vad gäller utseendet av förpackningarna. Läkemedelsverket ser för närvarande över vilka möjligheter som finns för att minska den förväxlingsrisk som produkternas namnlikhet kan orsaka.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies