Granskning av bromokriptin när det används för att hämma eller avbryta mjölkproduktion

den 13 september 2013

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har påbörjat en granskning av nyttan och riskerna med tabletter och kapslar som innehåller bromokriptin när de används för att hämma eller avbryta mjölkproduktionen hos kvinnor som fött barn. Bromokriptin ingår i läkemedlen Pravidel och Parlodel.

Granskningen av bromokriptin begärdes av den franska läkemedelsmyndigheten (ANSM) efter oro i Frankrike över sällsynta men mycket allvarliga biverkningar. Det gäller främst hjärt-kärlbiverkningar (hjärtinfarkt och stroke), neurologiska biverkningar (kramper) samt psykiatriska biverkningar (hallucinationer och maniska episoder).

ANSM menar att risken för dessa biverkningar inte är acceptabel med tanke på att mjölkproduktionen så småningom upphör av sig självt när amningen av barnet upphör. Det finns dessutom andra godkända läkemedel tillgängliga om mjölkproduktionen behöver avbrytas på medicinsk väg.

I den granskning som nu inletts kommer en förnyad nytta-riskbedömning att göras.
Bromokriptin används även för att behandla andra sjukdomar såsom hyperprolaktinemi (förhöjda nivåer av prolaktin i kroppen) och Parkinsons sjukdom, men dessa användningsområden ingår inte i granskningen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies