Granskning av domperidon inleds

den 12 mars 2013

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC; Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har påbörjat en granskning av läkemedlet domperidon. Läkemedlet används för att lindra illamående och kräkningar, fyllnadskänsla och obehag från buken samt besvär med sura uppstötningar från magsäcken.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens arbetsgrupp för farmakovigilans/säkerhetsfrågor (PhVWP) rekommenderade redan 2011 att produktinformationen för domperidon skulle uppdateras med information om hjärtbiverkningar, inklusive rytmrubbningar, och att läkemedlet ska användas med försiktighet av patienter med vissa hjärtsjukdomar. Sedan dess har nya rapporter om hjärtpåverkan inkommit i Belgien och den belgiska läkemedelsmyndigheten, FAMHP, föreslår nu att domperidon inte ska användas till vissa patientgrupper med hjärtproblem. PRAC kommer nu att utvärdera all tillgänglig data avseende nytta/riskbalansen för preparat som innehåller domperidon och ta ställning till hur läkemedlet ska användas i Europa.

Under pågående utredning rekommenderas de patienter som behandlas med domperidon och som har frågor om medicineringen att vända sig till sin behandlande läkare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies