Indragning av vissa partier av Symbicort Forte Turbuhaler

den 13 september 2013

Efter signaler från en tillverkare i Storbritannien om misstänkt förfalskning har Läkemedelsverket, i samråd med ansvarigt företag, beslutat att dra in vissa partier av läkemedlet Symbicort Forte Turbuhaler. Läkemedelsverkets bedömning är att det inte finns någon risk för patientsäkerheten. En indragning görs ändå som en försiktighetsåtgärd, eftersom misstankar om förfalskade läkemedel är något myndigheten ser mycket allvarligt på.

Vid ompackning av läkemedlet till svenska marknaden upptäcktes avvikelser. Efter närmare undersökning konstaterades att leveransen innehöll förfalskat förpackningsmaterial. Inga förfalskade läkemedel har dock hittats på den svenska marknaden.

Förfalskade läkemedel är mycket ovanligt på den europeiska marknaden och något som läkemedelsmyndigheterna ser mycket allvarligt på. Som en försiktighetsåtgärd har tillverkaren tidigare i veckan gjort en indragning av tidigare partier från samma leveransväg. Indragningen har gjorts från distributör, apotek/apoteksombud och vårdinrättningar.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies