Informationsdagar för kosmetikaföretag i Uppsala den 11 och 19 april 2013

den 25 februari 2013

Läkemedelsverket inbjuder till informationsdag med inriktning på att redogöra för läget i vissa centrala frågor rörande kosmetikaförordningen som träder i kraft 11 juli 2013. Fortfarande pågår arbete med utformning av vägledande dokument och diskussioner om hur de nya reglerna ska tillämpas i praktiken.

Informationsdag för kosmetikaföretag Läkemedelsverket, Uppsala Science park 
11 april 2013

Observera att lokalen för informationsdagen den 11 april är i Läkemedelsverkets lokaler i Uppsala Science park.

 Hittar hit 

12.30 – 13.00 Registrering i receptionen på Läkemedelsverket
13.00 – 13.05 Inledning Susanne Zakrisson, enhetschef Kosmetika, Läkemedelsverket
13.05 – 13.40 Viktigaste kraven med förordningen Monica Tammela, kosmetikaenheten
13.40 – 14.10 Vägledande dokument från Kommissionen Kerstin Kahlén, kosmetikaenheten
14.10 – 14.30 Rapportering av allvarliga oönskade effekter Monica Tammela, kosmetikaenheten
14.30 – 15.00 Eftermiddagskaffe
15.00 – 15.20 Tillsynsorganisation och sanktioner Gunnar Guzikowski, kosmetikaenheten
15.20 – 15.40 Anpassning av nationellt regelverk, avgifter Frida Nylén rättsenheten, Susanne Zakrisson
15.40 – 16.00 Frågestund Kosmetikaenheten, Rättsenheten och Giftinformationscentralen

 

De presentationsmaterial som används under dagen ligger tillgängligt för utskrift på Läkemedelsverkets webbplats under "Informationsdag för företag 11 och 19 april 2013". Vill ni ha materialet tillgängligt för anteckningar under dagen ombeds ni skriva ut det och ta med. Vi kommer inte ha några utskrifter att dela ut. Varmt välkomna!

Informationsdag för kosmetikaföretag Oscar II konferenscenter
19 april 2013

Observera att lokalen för informationsdagen den 19 april är i Oscar II konferenscenter i Uppsala Science park. Adressen är Dag Hammarskjölds väg 10C.

Program 19 april

12.30 – 13.00 Registrering
13.00 – 13.05 Inledning Susanne Zakrisson, enhetschef Kosmetika, Läkemedelsverket
13.05 – 13.40 Viktigaste kraven med förordningen Monica Tammela, kosmetikaenheten
13.40 – 14.10 Vägledande dokument från Kommissionen Kerstin Kahlén, kosmetikaenheten
14.10 – 14.30  Rapportering av allvarliga oönskade effekter Monica Tammela, kosmetikaenheten
14.30 – 15.00  Eftermiddagskaffe
15.00 – 15.20 Tillsynsorganisation och sanktioner Gunnar Guzikowski, kosmetikaenheten
15.20 – 15.40 Anpassning av nationellt regelverk, avgifter Frida Nylén rättsenheten, Susanne Zakrisson
15.40 – 16.00 Frågestund Kosmetikaenheten, Rättsenheten och Giftinformationscentralen

 

De presentationsmaterial som används under dagen ligger tillgängligt för utskrift på Läkemedelsverkets webbplats under "Informationsdag för företag 11 och 19 april 2013". Vill ni ha materialet tillgängligt för anteckningar under dagen ombeds ni skriva ut det och ta med. Vi kommer inte ha några utskrifter att dela ut. 

 

Slutgiltigt program kommer att läggas ut på Läkemedelsverket webbplats tillsammans med presentationer i anslutning till första informationsdagen.

Inför frågestunden får ni gärna skicka in en fråga som är den viktigaste frågan för er att få svar på under dagen. Frågan skickas till informationsdag@mpa.se

Endast en plats erbjuds varje företag. För företag som har produkter anmälda till kosmetikaregistret erbjuds plats utan kostnad. För övriga deltagare utgår en anmälningsavgift på 300 kr exklusive moms. Anmälan är bindande och avgift utgår även vid återbud. Platserna är begränsade därför ber vi er ange i formuläret vilka dagar ni kan. En bekräftelse på erhållen plats kommer att skickas ut via e-post. Senaste dag för anmälan är den 12 mars.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies