Inga felaktiga produktionssatser av NovoMix 30 Penfill och NovoMix 30 FlexPen suspension i förfylld injektionspenna har sålts i Sverige

den 28 oktober 2013

Produktionsstörningar har medfört att vissa produktionssatser av NovoMix 30 Penfill och NovoMix 30 FlexPen 100 E/mL injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna återkallas i oktober 2013. Vid kontroll har det visat sig att ingen av dessa felaktiga produktionssatser har distribuerats i Sverige.

Marknadsförande företag återkallar vissa produktionssatser av NovoMix 30 Penfill och NovoMix 30 FlexPen 100 E/mL injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna i vissa länder inom EU. Flexpen används för behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn i åldrarna 10–17 år. Vid en kvalitetskontroll har vissa produktionssatser visat sig innehålla för hög eller för låg halt av insulin. Ingen ökad rapportering av läkemedelsbiverkningar till följd av hypo- eller hyperglykemi har hittills noterats för de aktuella produktionssatserna. Ingen av dessa felaktiga produktionssatser har distribuerats i Sverige. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies