Internationell operation mot olagliga läkemedel

den 14 mars 2013

Den internationella operationen mot olagliga läkemedel, Pangea V, resulterade i att man i Sverige beslagtog en mängd olagliga läkemedel. Tabletter och kapslar, vissa helt utan identitet, är nu analyserade.

Operationen Pangea V är en internationell ”Internet Week of Action” som samordnas av Interpol. Under operationsveckan hösten 2012 deltog 100 länder. Över 18 000 webbplatser stängdes ned, 79 personer blev gripna och över 3,7 miljoner tabletter blev tagna i beslag internationellt.

Resultatet av den svenska insatsen mot olagliga läkemedel

I Sverige samarbetade Läkemedelsverket och Tullverket med inriktning mot olaglig Internet försäljning av läkemedel till allmänheten. Insatsen resulterade i att:

  • 556 post/kurirförsändelser blev kontrollerade
  • 55 post/kurirförsändelser med olagliga läkemedel blev beslagtagna
  • Produkter i 74 ärenden har analyserats
  • 32 annonser för läkemedel borttagna från auktionssajter

Läkemedel som saknar identitet är en stor risk

Många av försändelserna innehöll endast lösa kapslar och tabletter utan identitet, paketerade endast i vanliga genomskinliga plastpåsar som sen är nedstoppade i brev eller mindre paket.


- Här ser vi en direkt risk då det inte finns någon identitet på tabletterna eller kapslarna. Som konsument vet du inte vad du får och hur de fungerar, säger Ingela Ottoson utredare på Läkemedelsverket.

Värk, antibiotika och doping

De olagliga läkemedel som blev beslagtagna och analyserade kunde kategoriseras in i 18 olika användningsområden. Av dessa 18 områden var det tre stycken som utmärkte sig:

  • Antibiotika
  • Dopning
  • Värk

De vanligaste avsändarländerna för paketen var Thailand, Indien och Turkiet.


Felaktig användning av antibiotika kan innebära en risk för dig som konsument. Exempelvis så innehåller en av produkterna som är analyserad Metronidazol.

 
- Metronidazol ett antibiotikum som man ska undvika att kombinera med alkohol. Vid kombination med alkohol kan du drabbas av illamående, huvudvärk och förhöjd puls säger Ingela Ottoson.

Det kan också vara så att du får i dig för liten mängd antibiotika eller använder fel sorts antibiotika vilket kan resultera i att du inte får den effekt som du hade tänkt dig.

- Använder du antibiotika på fel sätt kan du även vara med och bidra till resistensutvecklingen. Den är inte bara är allvarlig för dig utan påverkar hela vårt samhälle, säger Ingela Ottoson.

Att skicka läkemedel har sina begränsningar

För dig som privatperson är det inte tillåtet att föra in läkemedel med post till Sverige från länder utanför EES. Detta gäller oavsett om läkemedlet är receptfritt eller receptbelagt.
Har du frågor om detta är du välkommen att höra av dig till oss på Läkemedelsverket, olagligaläkemedel@mpa.se

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakt

Ingela Ottoson
Utredare
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 47 99

Monika Johansson
Docent, PhD
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 42 13

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies