Kampanj för att minska allergirisk vid hårfärgning

den 19 februari 2013

Idag startar Läkemedelsverket kampanjen ”Håll koll på färgen” för att uppmärksamma frisörer och andra användare på riskerna för att utveckla allergier då man hanterar hårfärgningsmedel. Barn och unga ska inte färga håret alls, och den som hanterar färgen ska alltid ha skyddshandskar på sig. Sedan november 2012 ska hårfärg som innehåller allergiframkallande ämnen dessutom ha tydligare varningstexter.

Det är sedan länge känt att hårfärg kan ge allergiska reaktioner, som kan leda till livslånga allergier.

Detta kan drabba både professionella frisörer som regelbundet kommer i kontakt med allergiframkallande ämnen, men också privatpersoner som färgar håret vid enstaka tillfällen.

– Olika människor är olika känsliga för dessa ämnen, och det är viktigt att vara uppmärksam på reaktioner som kan tyda på överkänslighet, säger Lena Nohrstedt som är utredare på Läkemedelsverket. När man väl utvecklat en kontaktallergi får man leva med den resten av livet

I en kampanj som startar idag riktar Läkemedelsverket information till landets frisörer om de viktigaste sakerna man bör tänka på när det gäller hårfärger. En broschyr skickas ut tillsammans med Frisörföretagarnas tidning Frisör, och samtidigt görs internetannonsering med huvudbudskapen:

Personer under 16 år ska inte färga håret alls. Barn och unga är känsliga för allergiframkallande kemikalier.  Ju tidigare man börjar utsätta sig för ämnena i hårfärgningsmedel ju större är risken att man på sikt utvecklar allergi mot dem.

Frisörer ska alltid använda skyddshandskar vid hårfärgning. Det är ett enkelt men effektivt sätt att undvika att man utsätter huden för allergiframkallande ämnen.

Hårfärger ska vara märkta med varningsinformation. Sedan november 2012 ska hårfärger som innehåller allergiframkallande ämnen och som säljs inom EU ha en varningssymbol samt en varningstext som uppmanar användaren att läsa instruktionerna noga, använda skyddshandskar och vara uppmärksam på att produkterna kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Hudtester är inte tillförlitliga. Ibland rekommenderas användaren att testa färgen på huden innan användning för att avgöra om man är känslig. Dessa tester är inte tillförlitliga, och rekommenderas inte av hudläkare. När ett hårfärgningsämne används direkt på huden finns alltid en risk att kroppen reagerar med att utveckla en allergi.

– Frisörerna är en viktig yrkesgrupp att nå med informationen. De träffar många kunder varje dag och kan då dela med sig av kunskapen, säger Lena Nohrstedt. De utsätts också för stora mängder kemiska ämnen under lång tid, och behöver därmed en säker arbetsmiljö.

Kampanjen pågår under två månader, och delfinansieras av Kemikalieinspektionen inom deras regeringsuppdrag Giftfri Vardag. Kampanjbudskapen har tagits fram i samråd med flera aktörer som Läkemedelsverket samverkar med i kosmetikafrågorna, bland annat Kemikalieinspektionen och representanter från branschen.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Lena Nohrstedt
utredare kosmetika
018-17 42 07

Susanne Zakrisson
enhetschef kosmetika
018-17 82 09

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies