Krav på licensansökan för brytningstillstånd tas bort

den 29 maj 2013

Från och med 2013-06-01 försvinner kravet på licensansökan för brytningstillstånd.

Tillståndet har tidigare krävts för att omformulera ett godkänt läkemedel. Nu försvinner kravet att ansöka om detta tillstånd, då det inte längre finns reglerat i Läkemedelverkets föreskrifter. Ett exempel där ansökan tidigare har behövt inkomma till Läkemedelsverket är när ett godkänt läkemedel har omformulerats från injektion till ögondroppar.

Frågor hänvisas till Licensgruppen på Läkemedelsverket,
telefon: 018-17 46 60 alternativt till e-postadress: licensgruppen@mpa.se

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies