Läkemedelsbehandling av schizofreni – ny behandlingsrekommendation

den 24 oktober 2013

Läkemedelsverket har i anslutning till ett expertmöte om läkemedelsbehandling vid schizofreni utarbetat en ny behandlingsrekommendation.

Varje år insjuknar mer än 1500 personer i schizofreni i Sverige och 30 000–40 000 personer har diagnosen schizofreni. Sjukdomen debuterar vanligen hos unga vuxna, är oftast livslång och begränsar funktionsnivån. För att motverka sjukdomens effekter behöver personer med schizofreni betydande riktade insatser från såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten.

Samtidigt med publiceringen av Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation publicerar Socialstyrelsen nationella riktlinjer om antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

Båda myndigheternas kunskapsdokument grundar sig på det vetenskapliga underlaget i SBU:s litteraturöversikt från 2012.  Läkemedelsverket och Socialstyrelsen har samverkat i framtagandet av respektive dokument, och en del av experterna har varit gemensamma för projekten.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vänder sig i första hand till behandlande läkare/förskrivare av läkemedel, men också till läkemedelskommittéer. Socialstyrelsens nationella riktlinjer är mer övergripande och vänder sig primärt till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation belyser bland annat verkningsmekanismer för antipsykosläkemedel, utrednings- och uppföljningsmetoder samt skattningsskalor. Den tar också upp läkemedelssäkerhet och monitorering av läkemedelseffekter samt antipsykotisk läkemedelsbehandling vid nedsatt organfunktion. Dessa områden täcks inte av Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktperson

Leif Lindström
Professor emeritus, överläkare
Psykos och rättspsykiatriska kliniken,
Uppsala Akademiska Sjukhus
070-606 37 72

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies