Läkemedelsnämnden avvecklas

den 27 september 2013

Läkemedelsnämnden för humanmedicin avvecklas vid årsskiftet. Istället kommer Vetenskapliga rådet för humanläkemedel att inrättas.

Läkemedelsnämnden består av sakkunniga experter inom det humanmedicinska området. Nämnden har varit verksam sedan 1970-talet och var ursprungligen en fristående beslutande funktion men fick redan innan bildandet av Läkemedelsverket en rådgivande roll. Läkemedelsnämnden har haft en viktig rådgivande roll i delar av Läkemedelsverkets vetenskapliga och regulatoriska frågeställningar. Verket har idag ett bredare uppdrag och behov av rådgivning, professionell förankring och återkoppling inom hela livscykeln, det vill säga från utveckling och godkännande till användning och avregistrering.

Behovet av en Läkemedelsnämnd enligt det ursprungliga mandatet finns inte kvar och därför kommer nämnden att avsluta sitt arbete under 2013. Som ny arena för rådgivning och nätverkande kommer Läkemedelsverket i början av 2014 att inrätta det Vetenskapliga rådet för humanläkemedel. Delegaternas sakkunskap kommer att vara avgörande, precis som det är idag i Läkemedelsnämnden, men hänsyn kommer också att tas till behovet av geografisk spridning. Fler detaljer kring hur det nya rådet utformas och bemannas kommer att kommuniceras senare.

Läkemedelsnämnden har sitt sista och avslutande möte den 22 november 2013.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies