Läkemedelsverket siktar på ESV:s högsta betyg

den 31 maj 2013

Ekonomistyrningsverkets (ESV) rapport för 2012 visar att svenska myndigheter sköter sin ekonomistyrning väl. Läkemedelsverket fick under 2012 fyra anmärkningar i externrapporteringen, vilket gav ett lågt EA-värde.

– Skillnaden mellan högsta och lägsta betyg är liten, men målet kan inte vara annat än att vara helt utan anmärkning, säger Enrique Arias, förvaltningsdirektör på Läkemedelsverket.

ESV genomför årligen en ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering) av myndigheter under regeringen. Värderingen mäter hur väl myndigheter följer de ekonomiadministrativa bestämmelserna. Det är däremot inte ett mått på det ekonomiska resultatet.

EA-värderingen görs på en skala från A till C och har två delar, koncernvärdet och myndighetsvärdet. Koncernvärdet rör enklast uttryckt förhållandet till regeringen och andra myndigheter medan myndighetsvärdet rör ekonomi och administration inom myndigheten. Myndighetsvärdet för Läkemedelsverket är fortsatt A, vilket innebär bra kontroll på bokföring och en god ekonomi.

Under perioden som ESV granskat har Läkemedelsverket ändrat ekonomimodell. Det innebär större precision vid exempelvis förslag på nya avgifter och dessutom ger det en bättre ekonomisk överblick. Införandet av den nya ekonomimodellen har skett nästan helt utan störningar.

– Vi ska självklart göra rätt och uppfylla alla kraven i regelverket, säger Enrique Arias. Anmärkningarna ska givetvis åtgärdas. De är lösta eller kommer att lösas inom kort. Vi ska naturligtvis ha högsta betyg.

– Vi har rätt information men missade dessvärre att skicka in den i tid, något som åtgärdades direkt och inte kommer att upprepas. 

 

ESV:s anmärkningar

Avgiftssamråd: De avgifter LV ämnar ta ut kräver samråd med ESV oavsett om vi planerar att ändra avgifterna eller inte. Vi missade detta under 2012 eftersom våra rutiner inte var robusta nog. Det är de nu.

Avstämningar av betalningsvägar: Saldot överensstämde på totalnivå mellan oss och banken under 2012, men på kontonivå fanns en differens på nitton tusen kronor. Med våra nya rutiner kan detta inte upprepas.

Uppdatering av inkomstliggaren: Vi var fem arbetsdagar sena med att svara på ESV:s fråga. Problemet uppstod på grund av en felaktig e-postadress som nu är åtgärdad.

Inlämning av prognoser: Vid ett tillfälle under 2012 registrerade vi vår prognos en dag sent i det för staten gemensamma redovisningssystemet. Rutinerna är nu säkrade för att undvika detta i framtiden.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies