Läkemedelsverkets uppföljning av marknadskontroll 2012

den 24 april 2013

Läkemedelsverket har överlämnat rapporten ”Uppföljning av marknadskontroll 2012” till regeringen. Rapporten beskriver den marknadskontroll som bedrivits inom områdena läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika.

Läkemedelsverket har under 2012 utfört ett flertal marknadskontrollaktiviteter. Dessa har bland annat bestått i analys av godkända läkemedel med fokus på områdena hjärta, kretslopp och sömn,  samt analys av medicintekniska ögonsköljningsvätskor, kosmetiska ögonfransserum, och kosttillskott för ledhälsa.

Marknadsföring av bland annat smärtstillande receptfria läkemedel och aktörer som ger råd om sjukdomar och behandlingar har också granskats. Rapporten ger en övergripande bild av den marknadskontroll som bedrivits och vad den resulterat i.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakt

Sandra Brolin
018-174275

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies