Leveransproblem för Anapen och Anapen Junior

den 24 januari 2013

På grund av tillverkningsproblem kommer autoinjektorerna Anapen 0,3 mg/dos och Anapen Junior 0,15 mg/dos under en period inte kunna levereras. Alternativa produkter finns att tillgå. Eftersom injektionstekniken varierar mellan olika produkter behöver patienter som förskrivs något annat alternativ få ny instruktion om användningen.

Tillverkaren av Anapen och Anapen Junior har informerat Läkemedelsverket om att de under en tid på grund av tillverkningsproblem inte kommer kunna leverera läkemedlen. Anapen Junior är nu slut i lager hos grossist men finns fortfarande kvar på en del apotek och lagret av Anapen 0,3 mg/dos beräknas räcka i ca tre månader. Anapenprodukter som för närvarande finns på den svenska marknaden är av god kvalitet och det finns ingen anledning att byta ut dessa.

Anapen och Anapen Junior, som innhåller adrenalin, används vid svåra allergiska tillstånd. Patienter som använder Anapen eller Anapen junior, rekommenderas att kontakta sin läkare i god tid innan hållbarhetstiden på den Anapenprodukt de har hemma går ut, för att få recept på annan motsvarande produkt.

Eftersom injektionstekniken skiljer sig mellan produkterna behöver patienter som byter till en adrenalinautoinjektor av annat fabrikat noga instrueras i hur den nya produkten används.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies