Licensläkemedel finns nu i Nationellt Produktregister för Läkemedel (NPL)

den 10 oktober 2013

Läkemedelsverket har levererat läkemedel som beviljats licens till NPL. Licensläkemedlen blir i och med det tillgängliga för apotek och vårdsystem via produkt- och artikelregistret VARA som tillhandahålls av Apotekens Service. Att licensläkemedlen nu finns i NPL påverkar informationen runt de licensläkemedel som tidigare varit tillgängliga för apotek via VARA. Det är endast en administrativ förändring och påverkar inte läkemedlens tillgänglighet.

Som tidigare meddelats har Läkemedelsverket sedan en tid haft ett pågående projekt med målet att inkludera begränsad produktinformation om licensläkemedel i NPL (Nationellt Produktregister för Läkemedel). Bakgrunden till detta är att det finns ett uttalat behov att utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv ge tillgång till information om licensläkemedel i förskrivarstöden samt i Receptdepån och Läkemedelsförteckningen som används vid receptexpediering.

En samverkansgrupp med Läkemedelsverket, TLV, Sveriges Apoteksförening, Apotekens Service, SIL/Inera och LIF har arbetat med införandet och alla aktörer har haft möjlighet att testa att licensläkemedlen fungerar i respektive verksamhet.

Läkemedelsverket har nu levererat drygt 1600 licensläkemedel till NPL och från och med vecka 41 finns licensläkemedlen tillgängliga för apotek och vårdsystem via produkt- och artikelregistret VARA som tillhandahålls av Apotekens Service.

Apotek har sedan tidigare haft vissa licensläkemedel tillgängliga via VARA. Dessa kommer nu att ersättas av licensläkemedlen från NPL och har därför fått ett avregistreringsdatum (2013-10-31).

Observera att detta INTE innebär att licensläkemedlen kommer att upphöra utan det är endast en administrativ förändring som medför att recepten nu ska expedieras på licensläkemedlen från NPL istället och har ingenting med läkemedlens tillgänglighet att göra.


Informationen om licensläkemedel i NPL avses bland annat att användas till förskrivning samt för uppföljning av försäljning på apotek. Samtliga i Sverige icke godkända läkemedel som beviljas licens omfattas. Läkemedelsverket kommer löpande att underhålla listan med licensläkemedel och lägga till läkemedel som beviljats minst en licens.

Vid frågor om hanteringen på apotek kontakta er ansvarige på apoteket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Apoteken Service - VARA-senaste nytt (2013-09-20) (Länken bruten 2015-07-20)

 

Kontaktperson

Maria Jafner
Kliniska prövningar och Licenser
maria.jafner@mpa.se

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies