Månadsrapport från PRAC (november 2013)

den 5 december 2013

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté (PRAC-Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) möte i november 2013.

PRAC uppdaterar om riskerna för allvarliga fall av blodpropp associerade med Iclusig

PRAC har granskat ny information om cancerläkemedlet Iclusig (ponatinib) som tyder på att biverkningar i form av allvarliga fall av blodpropp inträffar vid en högre frekvens än vad som inledningsvis observerats vid tidpunkten för godkännandet av marknadsföringstillståndet i juli 2013.

PRAC rekommenderar att produktinformationen uppdateras med förstärkta varningar beträffande kardiovskulär risk samt råd om att optimera patientens behandling av eventuell hjärtkärlsjukdom före start av behandling med Iclusig.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies