Mikrobiologisk kontroll av kontaktlinsvätskor och vätskor för sköljning av ögon

den 6 september 2013

Läkemedelsverket har genomfört en stickprovskontroll av vätskor som används för rengöring av kontaktlinser och sköljning av ögon med avseende på mikrobiologisk renhet. Kontrollen visade att produkterna uppfyllde gällande krav på mikrobiologisk renhet.

Läkemedelsverket har genomfört en marknadskontroll  av vätskor som används av konsumenter för rengöring av kontaktlinser och sköljning av ögon. Kontrollen avsåg fem sterila och en icke-steril produkt som finns tillgängliga för konsumenter på apoteken, dagligvaruhandeln och via Internet-butiker. 

Kraven för den här typen av medicintekniska produkter skiljer sig beroende på vilken typ av renhetsnivå som produkten måste uppfylla för att uppfylla kraven för CE-märkningen. Resultatet av kontrollen visade att alla de fem sterilmärkta produkterna var fria från mikroorganismer. Den sjätte produkten som inte är en sterilprodukt uppfyllde kraven på renhet för icke-sterila produkter.

Laboratorieproverna avsåg en tillverkningsserie av varje produkt och därför ska resultatet ses mot bakgrund av att testerna handlade om en stickkontroll av rengörings- och sköljningsvätskor som är avsedda för egenvård.

Rapporten återfinns på Läkemedelsverkets webbplats bland referensdokument – följ länken i höger marginal.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies