Negativ nytta/risk-förhållande för Tredaptive

den 11 januari 2013

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), drar slutsatsen att riskerna överväger nyttan med läkemedlet Tredaptive vid behandling av förhöjda blodfetter.

PRAC rekommenderar att marknadsföringstillståndet för läkemedel som innehåller nikotinsyra och laropropiprant ska upphöra. Tredaptive är det enda läkemedel av denna typ som säljs i Sverige.

PRAC:s rekommendation kommer att behandlas av EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use), som kommer att avge ett vetenskapligt yttrande.  

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies